Sonadezi báo cáo tài chính quý II/2021, lợi nhuận giảm dù doanh thu tăng

Sonadezi báo cáo tài chính quý II/2021, lợi nhuận giảm dù doanh thu tăng

Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã SNZ tại UPCoM) vừa tiến hành công bố báo cáo tài chính quý II / 2021. Chi phí quản lý và giá vốn của Sonadezi tăng mạnh. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động kinh doanh lại giảm nhiều. Điều này, làm cho lợi nhuận sau thuế quý II năm 2021 giảm 29% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu thuần quý 2 tăng 6,7% sơ với quý 2 năm 2020. Trong đó, cơ cấu thu nhập thay đổi theo kỳ, trong đó mảng cung cấp nước uống là nguồn thu lớn nhất và đóng góp hơn 306 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế của Sonadezi, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Sonadezi báo cáo tài chính quý II/2021

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, doanh nghiệp Sonadezi ghi nhận doanh thu đạt 1.266,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 289,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,8%. Và giảm 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 41% về còn 34,4%.

Sonadezi báo cáo tài chính quý II/2021

Trong khi đó, doanh thu mảng kinh doanh khu công nghiệp (mảng chính) lại giảm mạnh gần 31%, đạt hơn 243 tỷ đồng. Doanh thu từ các mảng còn lại là kinh doanh nhà và hạ tầng, kinh doanh dịch vụ cảng và kinh doanh xử lý chất thải đều ghi nhận tăng trưởng so với quý II/2020. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu. Làm lợi nhuận gộp của Sonadezi giảm 10,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 435 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 29%, đạt 81 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm. Đồng thời điều chỉnh giảm cổ tức nhận từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 138 tỷ đồng. Trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh hơn 36% so với cùng kỳ ngoái. Chốt quý II, Sonadezi báo lãi sau thuế 289 tỷ đồng. Giảm 29% so với mức thực hiện quý II/2020. Như vậy, trong quý II/2021 mặc dù lợi nhuận gộp đã giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tăng và đặc biệt doanh thu tài chính giảm đã dẫn tới lợi nhuận giảm tới 29,2%.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm

Theo giải trình của tổng công ty, việc ghi nhận giá vốn cao và chi phí quản lý tăng mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời doanh thu tài chính giảm đáng kể. Đây là các nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về lợi nhuận của công ty, bất chấp doanh thu tăng.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của SNZ tăng 6,7% so với đầu năm lên 21.870,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 5.525,3 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.491,3 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản. Tài sản cố định đạt 4.480,4 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản. Bất động sản đầu tư đạt 2.719 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có thuyết minh, tài sản dở dang chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Trong đó, có tới 4.126,3 tỷ đồng là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Và chi phí đầu tư hạ tầng KCN Châu Đức. Ngoài ra, so với đầu năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,5%. Tương ứng tăng thêm 546 tỷ đồng lên 5.290,7 tỷ đồng và chiếm 24,2% tổng nguồn vốn.

Tình hình hiện tại của Sonadezi

Năm 2021, Sonadezi đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu đạt 4.770 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.011,89 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi đã hoàn thành 30,6% kế hoạch về lợi nhuận. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.492,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 598,9 tỷ đồng. Lần lượt tăng 10,1% và giảm 11,8% so với 6 tháng đầu năm 2020. Được biết, trong năm 2021, SNZ đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 4.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.011,9 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Sonadezi đã hoàn thành 52% kế hoạch về doanh thu và 59% kế hoạch về lợi nhuận.

Quy mô tài sản của Sonadezi tính đến cuối quý I đạt hơn 21.870 tỷ đồng, tăng 6,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền vẫn duy trì ở mức cao, đạt hơn 1.545 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt hơn 498 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở dự án khu dân cư xã Lộc An, huyện Long Thành; công trình chung cư D2D; công trình 45 căn nhà LK và các dự án khác.

Tài sản dở dang dài hạn tăng gần 20% lên hơn 5.525 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt giá trị hơn 5.489 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Châu Đức (4.126 tỷ đồng). Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu SNZ giảm 500 đồng về 27.000 đồng/cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *