Tổng công ty Đông Bắc phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

Tổng công ty Đông Bắc phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

Trái phiếu không còn xa lạ gì với đời sống của con người hiện nay. Việc phát hành trái phiếu đang trở thành phương thức được các doanh nghiệp sử dụng nhằm huy động vốn, hỗ trợ phát triển việc kinh doanh. Với những lợi ích và điều khoản riêng được quy định cho cả nhà đầu tư lẫn chủ doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc bình đẳng, có lợi cho cả đôi bên. Tổng công ty Đông Bắc vừa phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn lên đến tận 5 năm. Với số vốn huy động được, tổng công ty sẽ tập trung chi trả chi phí sản xuất và hoạt động doanh nghiệp, bên cạnh đó là hỗ trợ xây dựng và phát triển công ty trong tương lai.

Công ty Đông Bắc phát hành trái phiếu với lãi suất cao

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đông Bắc công bố đã phát hành 700 trái phiếu với tổng mệnh giá là 700 tỷ đồng vào ngày 14/6. Một tổ chức tín dụng đã mua toàn bộ 700 tỷ đồng trái phiếu mà công ty Đông Bắc chào bán. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, được phát hành thông qua đại lý là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Lãi suất trái phiếu là 8,175%/năm, thanh toán mỗi 6 tháng.

Công ty Đông Bắc phát hành trái phiếu không chuyển đổi với lãi suất cao

Công ty Đông Bắc dự kiến sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thanh toán các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Không bao gồm mục đích đầu tư tài sản cố định của công ty. Cụ thể bao gồm việc bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu, mua than, các chi phí thường xuyên khác.

Trái chủ mua vào toàn bộ lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng Ninh. Trong khi đó, công ty con của Vietcombank, Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) là đại lý phát hành; đại lý đăng ký, lưu ký; đại lý thanh toán. Mặt khác, đại lý quản lý tài khoản trái phiếu là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Đôi nét về Công ty Đông Bắc và lợi nhuận của doanh nghiệp

Tổng công ty Đông Bắc đuợc thành lập năm 1994, là doanh nghiệp Kinh tế – Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc Phòng có chức năng và nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh và quân sự quốc phòng. Công ty này kinh doanh trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng. Tổng công ty có khoảng 15 đơn vị thành viên. Vốn điều lệ hết năm 2020 của tổng công ty là 1.400 tỷ đồng.

Đôi nét về Công ty Đông Bắc và lợi nhuận của doanh nghiệp

Năm 2020, doanh thu thuần của Đông Bắc đạt 18.737 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 445 tỷ đồng. Lần lượt tăng 0,2% và 50,6% so với năm trước. Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty là 12.478 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 34% tổng tài sản. Tổng nợ đi vay của công ty là 7.739 tỷ đồng, chiếm 62% nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu cuối năm ngoài là 1.792 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của Tổng công ty Đông Bắc đạt mức 12.477,7 tỉ đồng. Tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho (4.210 tỉ đồng). Phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.149 tỉ đồng). Số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 59,5 tỉ đồng. Năm 2021, Tổng công ty Đông Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 16.600 tỉ đồng. Giảm 11,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 400 tỉ đồng và 320 tỉ đồng. Giảm lần lượt 29% và 28% so với mức thực hiện năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *